Забезпечення населення України і країн СНД високоякісними, доступними, ефективними та безпечними лікарськими засобами в необхідному асортименті і кількості.
На підприємстві впроваджена, сертифікована і функціонує інтегрована система менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001.

Цілі, завдання встановлені в Політиці в сфері якості та екології.